تماس با ما

ارتباط با مدیریت

۰۹۱۴-۵۳۱-۱۱۳۱

پست الکترونیک :Info@hostine.net

ارتباط با بخش پشتیبانی

۰۹۳۵-۷۲۳-۴۹۹۳

ازطریق سامانه مشتریان

ورود به سامانه

پست الکترونیک : Hostine@live.com

ارتباط با بخش فروش

از طریق سامانه مشتریان

ورود به سامانه

سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳۴۵۳۳

آدرس : تهران، میدان جمهوری، برج پرستو

مدیر وب سایت و صاحب امتیاز دامنه:

مجید امانی