سرور مجازی انگلیس

سرور مجازی کاربردهای مختلفی دارد. مجازی سازی به معنای تقسیم منابع یک سرور واقعی می باشد. چند سرور مجازی بر روی یک سرور اختصاصی قرار می گیرد و بخشی از منابع سرور اختصاصی را در قالب یک سرور مجازی در اختیار شما قرار می دهد، سیستم عامل مورد نیاز برای سرور مجازی توسط شما یا هاستینه بر روی سرور مجازی نصب شده و میتوانید در محیطی کاملا مشابه سرور واقعی به ارائه خدمات اینترنتی بپردازید.

پلن UK1 پلن UK2 پلن UK3 پلن UK4 پلن UK5
فضا 15 گیگابايت 25 گیگابايت 35 گیگابايت 75 گیگابايت 130 گیگابايت
پهناي باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
رم 256MB 512MB 1024MB 2048MB 4096MB
CPU 1 Core 1 Core 2 Core 2 Core 3 Core
سیستم عامل انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی
مجازی ساز ESXI5 ESXI5 ESXI5 ESXI5 ESXI5
پورت 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
قيمت ماهانه 14,900 19,900 28,900 45,900 88,900
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش