سرور مجازی انگلیس

سرور مجازی کاربردهای مختلفی دارد. مجازی سازی به معنای تقسیم منابع یک سرور واقعی می باشد. چند سرور مجازی بر روی یک سرور اختصاصی قرار می گیرد و بخشی از منابع سرور اختصاصی را در قالب یک سرور مجازی در اختیار شما قرار می دهد، سیستم عامل مورد نیاز برای سرور مجازی توسط شما یا هاستینه بر روی سرور مجازی نصب شده و میتوانید در محیطی کاملا مشابه سرور واقعی به ارائه خدمات اینترنتی بپردازید.

پلن UK1 پلن UK2 پلن UK3 پلن UK4 پلن UK5
فضا ۱۵ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۳۵ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۱۳۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
رم ۲۵۶MB ۵۱۲MB ۱۰۲۴MB ۲۰۴۸MB ۴۰۹۶MB
CPU ۱ Core ۱ Core ۲ Core ۲ Core ۳ Core
سیستم عامل انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی
مجازی ساز ESXI5 ESXI5 ESXI5 ESXI5 ESXI5
پورت ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
قیمت ماهانه ۱۴,۹۰۰ ۱۹,۹۰۰ ۲۸,۹۰۰ ۴۵,۹۰۰ ۸۸,۹۰۰
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش