هاست لینوکس دایرکت ادمین

هاست دایرکت
مقدار فضا پهنای باند امکانات کنترل پنل وب سرور نوع سرور قیمت ماهانه قیمت سالانه سفارش
Plan1 100 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس ندارد

10000T

خرید
Plan2 200 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

12000T

خرید
Plan3 500 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس ندارد

15000T

خرید
Plan4 1000 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

30000T

خرید
Plan5 2000 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

38000T

خرید
Plan6 4000 مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

58000T خرید