هاست لینوکس دایرکت ادمین

هاست دایرکت
مقدار فضا پهنای باند امکانات کنترل پنل وب سرور نوع سرور قیمت ماهانه قیمت سالانه سفارش
Plan1 ۱۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس ندارد

۱۰۰۰۰T

خرید
Plan2 ۲۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

۱۲۰۰۰T

خرید
Plan3 ۵۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس ندارد

۱۵۰۰۰T

خرید
Plan4 ۱۰۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

۳۰۰۰۰T

خرید
Plan5 ۲۰۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

۳۸۰۰۰T

خرید
Plan6 ۴۰۰۰ مگابایت نامحدود نامحدود Directadmin Litespeed لینوکس

ندارد

۵۸۰۰۰T خرید