نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران

نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران 5 گیگ با قابلیت میزبانی 10 سایت

فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
قابليت ساخت 10 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM

نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران 10 گیگ با قابلیت میزبانی 20 سایت

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
قابليت ساخت 20 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM

نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران 20 گیگ با قابلیت میزبانی 30 سایت

فضا 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
قابليت ساخت 30 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM

نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران 50 گیگ با قابلیت میزبانی 50 سایت

فضا 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
قابليت ساخت 50 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM

نمایندگی هاست لینوکس سیپنل ایران 100 گیگ با قابلیت میزبانی 100 سایت

فضا 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
قابليت ساخت 100 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM

Powered by WHMCompleteSolution