پسوند دامنه

معرفی پسوند های دامنه

دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، هر دامنه از ۳ قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا شده‌اند، قسمت اول یعنی ‘www’ ماهیت آدرس دامنه می باشد، قسمت دوم نام دامنه که مثلا در آدرس www.hostine.net نام دامنه hostine  می باشد و […]